Klienti

Ķeguma HES-2 ēkas AB spiediena sienas HA Nr.5,6,7 zonās uz atz.25,20m un Ķeguma HES-2 ēkas sienas lejas bjefa pusē atz.25,20 remonts.
Pasūtītājs : SIA "LEC".
Gads : 2007


«Назад