Klienti

Pļaviņu HES kreisā krasta lejas bjefa atbalsta sienas LN 1-4 atjaunošanas remonts

Betona virsmu remonts 827.9 m2; Nokrišņu ūdens novadīšanas vietu aprīkošana 8 vietas; šuves nosegšana ar kompensatora tipa metāla loksnēm 8m.

Pasūtītājs: AS „Latvenergo”


«Atpakaļ