Klienti

Pļaviņu HES kreisā krasta gultnes dambja atbalstsienu RP-4 un RP-5 betona virsmu atjaunošana

Betona virsmu remonts 367 m2; šuvju atjaunošana 51m; betona virsmas aizsargpārklājums 450 m2.

Pasūtītājs: AS “Latvenergo”


«Atpakaļ