Klienti

Pļaviņu HES ēkas labā krasta kāpņu telpas Nr.2 no 25.95m atz. līdz 71.97m atz. remonts.

Pasūtītājs: AS „Latvenergo“


«Atpakaļ